Nejčastěji poskytované služby

Lékařský posudek

s bodovým hodnocením pro potřeby pro odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění z pracovního či služebního úrazu – výpočet dle Nařízení vlády č. 276/2015 či 277/2015.

Posudek o poškození zdraví

Stanovení nemateriální újmy na zdraví (odškodnění bolesti) dle Zákona č. 89/2012 Sb. – výpočet dle Metodiky NS.

Odborné vyjádření

dle § 105 odst. 1 věta první tr. řádu (Je-li k objasnění skutečnosti důležité pro trestní řízení třeba odborných znalostí, vyžádá orgán činný v trestním řízení odborné vyjádření.).

Znalecký posudek

dle § 105 odst. 1 věta druhá tr. řádu (Jestliže pro složitost posuzované otázky takový postup není postačující, přibere orgán činný v trestním řízení znalce.).

 • stanovení nemateriální újmy na zdraví – odškodnění za ztížení společenského uplatní dle Metodiky NS
 • vliv zranění na obvyklý způsob života
 • stanovení citelného omezení v obvyklém životě
 • vyjádření k trvalým následkům zranění či zhoršení zdraví v důsledku násilí nebo úrazu
 • určení závažnosti poranění
 • posuzování mechanizmu vzniku jednotlivých poranění
 • stanovení příčinné souvislosti mezi poraněním a šetřenou událostí
 • stanovení intenzity násilí
 • hodnocení zranění a stop po působení násilí
 • posuzování příčin úmrtí, hodnocení vitality poranění s určením stáří poranění
 • vyhodnocení jednotlivých verzí šetřeného skutku

 

national cancer institute NFvdKIhxYlU unsplash scaled 1