Poskytované služby

Pracuji nejen pro orgány činné v trestním řízení, pro soudy ve věcech občanskoprávních, pro správní orgány, pro právnické, ale i soukromé osoby, a to nejčastěji v souvislosti se šetřením trestných činů ublížení na zdraví, těžké újmy na zdraví, při napadení fyzickou silou, jakýmkoliv nástrojem (tupým, ostrým, střelnou zbraní), týrání svěřené osoby aj.

Provádím výpočty bolestného a ztížení společenského uplatnění pro potřeby  stanovení nemateriální újmy na zdraví (odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění) jak podle Metodiky NS (podle Zákona č. 89/2012 Sb.), tak dle Nařízení vlády č. 276/2015 či 277/2015 (pracovní či služební úrazy). Včetně vypracování znaleckého posudku v oboru zdravotnictví, odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví.

Vyhotovuji znalecké posudky v oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství v celé jeho šíři, tedy včetně hodnocení zranění u poškozených, hodnocení mechanizmu vzniku poranění, hodnocení skutkového a úrazového děje, etc.

V kompetenci znalců z oboru soudního lékařství není posuzovat správnost postupu léčení pacientů klinickými lékaři. Podle rozhodnutí České lékařské komory a Nejvyššího soudu se k postupu lege artis a non lege artis může vyjádřit jen znalec ze stejného lékařského oboru, ve kterém k porušení péče o pacienta došlo.

Nejčastěji poskytované služby najdete zde.

S ohledem na dosavadní praxi vše vyhotovuji dle možnosti v co nejkratším čase a za přiměřenou cenu. Zadaný posudek je zpracováván v co nejkratším možném termínu. Znalecké posudky se stanovením nemateriální újmy na zdraví jsou vyhotovovány ve lhůtě +90 dnů po obdržení všech podkladů. Výpočty bolestného (neznalecké posudky) obvykle do 31 pracovních dnů.

Vyhotovený posudek je přehledný, vč. podrobného výčtu veškerých zaslaných podkladů, příp. i s fotodokumentací, názornými schématy apod.

Zjištěné nálezy jsou interpretovány srozumitelným způsobem.

Samozřejmostí je možnost přímé dohody na znění otázek a stvrzení vytvořených závěrů při soudním jednání, vč. obhajoby.

V případech, že požadované posouzení směřuje k dalším zdravotnickým oborům, bude k řešení zadaného úkolu navrženo přizvání konkrétního konzultanta, popř. bude doporučen jiný odborník.

stethoscope 5224534 640