MUDr. Eva Matějů, Ph.D.

Znalec v oboru zdravotnictví, 

odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví a soudní lékařství.

Nabízím provedení výpočtů odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění po utrpěném poranění, a to nejčastěji v souvislosti s dopravními nehodami, pracovními úrazy, zanedbáním lékařské péče, trestným činem, pochybením státu apod.

Provádím vyhotovení posudků o poškození zdraví, odborných vyjádření, dále lékařských a znaleckých posudků, s možností předchozí bezplatné konzultace on-line či telefonicky. 

doctor-01

MUDr. Eva Matějů, Ph.D.

Jsem znalcem v oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství od roku 2007. Dále od roku 2015 jsem znalcem i pro odvětví stanovení nemateriální újmy pro zdraví.

Od roku 2014 se orientuji především na výpočty bolestného a ztížení společenského uplatnění pro potřeby stanovení nemateriální újmy na zdraví (odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění), a to dle zákona č. 89/2012 Sb. (Metodika NS) nebo dle Nařízení vlády č. 276/2015 Sb. a 277/2015 Sb.

Provádím vyhotovení posudků o poškození zdraví, odborných vyjádření, dále lékařských a znaleckých posudků na základě spisové a zdravotnické dokumentace s možností bezplatné konzultace on-line či telefonicky.

V minulosti jsem vykonávala soudně-lékařskou znaleckou činnost pro orgány činné v trestním řízení pro Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina, Středočeský kraj a Prahu, pro kraj Královéhradecký a Pardubický, a dále i pro kraj Liberecký.

doctor-07

Poskytované služby

Znalecké posudky pro orgány činné v trestním řízení, pro soudy ve věcech občanskoprávních, pro správní orgány, pro právnické i soukromé osoby a další.
doctor-05

Podklady pro vyhotovení posudku

Seznam podkladů potřebných k vypracování posudku.

 

doctor-23

Ceník

Orientační ceník pro státní instituce, posudky bolestného, ztížení společenského uplatnění a ostatní případy.

Kontaktujte mne

V případě potřeby mě můžete kontaktovat pomocí e-mailu: info@evamateju.cz, příp. mateju.eva@gmail.com

nebo telefonu — +420 602 874 486