Životopis

Jsem znalec v oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství, s celkovou praxí 14 let v oboru soudního lékařství v celé jeho šíři.

V roce 2015 jsem byla jmenována znalcem pro nové odvětví v oboru zdravotnictví, a to stanovení nemateriální újmy na zdraví.

1995 – 2001   2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

2004   atestace I. stupně: patologická anatomie

2006   atestace II. stupně: soudní lékařství

2007   jmenována znalcem Krajského soudu v Hradci Králové, pro obor zdravotnictví, odvětví soudní lékařství

2009   doktorandské studium se státní zkouškou z oboru preventivní medicína a epidemiologie a soudní lékařství; téma dizertační práce: Forenzní problematika SIDS v ČR – retrospektivní studie

2013 – 2014   založení soudně-lékařského pracoviště krajského typu pro Liberecký kraj

2014 – 2015   absolvování nástavbového kurzu pro stanovení nemateriální újmy na zdraví

2015   jmenována znalcem KS v Hradci Králové, pro obor zdravotnictví, odvětví stanovení nemajetkové újmy na zdraví

V minulosti jsem vykonávala znaleckou činnost pro orgány činné v trestním řízení pro Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina, Středočeský kraj a Prahu, pro kraj Královéhradecký a Pardubický, a dále i pro kraj Liberecký.

Od roku 2014 se orientuji především na výpočty bolestného a ztížení společenského uplatnění pro potřeby stanovení nemateriální újmy na zdraví (odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění), a to dle Nařízení vlády (NV) 276/2015, NV 277/2015, tak podle zákona č. 89/2012 Sb. (Metodika NS). Nabízím pomoc ve výpočtu odškodnění pro účastníky dopravních nehod, kteří utrpěli újmu na zdraví, i při uplatňování nároků na náhradu škody a při vymáhání pojistného plnění, a to nejčastěji v souvislosti s dopravními nehodami, pracovními úrazy, zanedbáním lékařské péče, trestným činem, pochybením státu apod.

Vlastním licenci ČLK pro výkon vedoucího a primáře v oboru soudního lékařství (2014 – 2024)