Podklady pro vyhotovení posudku

  • K vypracování znaleckého posudku jsou nezbytné veškeré lékařské zprávy o zranění (chronologicky seřazené), kontakt na ošetřujícího lékaře / místo hospitalizace, výsledky zobrazovacích metod (CT, RTG, NMR aj.)
  • Stejně tak jsou důležité kopie spisového materiálu nebo jeho podstatné části, protokol s plánkem dopravní nehody aj.
  • Velkou výhodou je fotodokumentace zranění, fotodokumentace místa činu, místa úrazu.
  • V případě zpracovávání znaleckých posudků se stanovením nemateriální újmy (odškodnění) bude nutné osobní setkání.
  • Nejvhodnější je poklady zaslat v čitelné elektronické formě (scan ve formátu pdf, jpg, jpeg, png, doc, docx aj.). Materiály můžete také zaslat v papírové formě poštou, ale je nutné počítat za poplatek za převedení do elektronické podoby.
  • Potřebné doklady se liší posudek od posudku, proto raději předem konzultujte.
  • Vyhotovený posudek dostanete ve formě papírové i elektronické.

 

papers 3819540 640