Publikace a reference

Na základě všech dodaných podkladů je možné vypracovat lékařský či znalecký posudek.

 1. Soudní lékařství. Učební text pro studium na PrF MU
  HIRT, Miroslav, Michal ZELENÝ, Tomáš VOJTÍŠEK, Jan KRAJSA, Andrea BRZOBOHATÁ a Eva MATĚJŮ. Soudní lékařství. Učební text pro studium na PrF MU. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 82 s. Edice učebnic PrF MU č. 466. ISBN 978-80-210-4583-5.
 2. Arrhytmogenic right ventricular dysplasia – cause of death of young athlete (study of cases)
  NOVOTNÝ, Jan, Jiří JANČÍK, Eva MATĚJŮ a Karel SCHNELLER. Arrhytmogenic right ventricular dysplasia – cause of death of young athlete (study of cases). Medicina Sportiva, Poland: Polish Society of Sports Medicine, 2010, roč. 14, č. 4, s. 221-224. ISSN 1734-2260.
 3. Chorobná příčina smrti či iatrogenní poškození ?!
  MATĚJŮ, Eva, Svatava DUCHAŇOVÁ, Michal ZELENÝ a Petr TOMÁŠEK. Chorobná příčina smrti či iatrogenní poškození ?! In Mezinárodní kongres forenzních věd, Valtice. 2010.
 4. Kojenec vs. alkohol
  ZELENÝ, Michal, Eva MATĚJŮ, Miroslav HIRT, Svatava DUCHAŇOVÁ a Peter KOVÁČ. Kojenec vs. alkohol. Zelený, Michal = oral presentation, the formal first author for FSI. In Mezinárodní kongres forenzních věd, Valtice. 2010.
 5. Kuriózní sebevražda na Masarykově okruhu v Brně
  MATĚJŮ, Eva, Svatava DUCHAŇOVÁ, Andrea BRZOBOHATÁ a Michal ZELENÝ. Kuriózní sebevražda na Masarykově okruhu v Brně. In Mezinárodní kongres forenzních věd, Valtice. 2010.
 6. Nepostradatelnost pitvy aneb náhlé úmrtí vs.smrt násilná
  DUCHAŇOVÁ, Svatava, Eva MATĚJŮ, Karel SCHNELLER, Michal ZELENÝ a Eva DAŇKOVÁ. Nepostradatelnost pitvy aneb náhlé úmrtí vs.smrt násilná. In Mezinárodní kongres forenzních věd, Zámek Valtice. 2010.
 7. Obřízka ?! ve tvaru srdce
  MATĚJŮ, Eva, Svatava DUCHAŇOVÁ, Jana MUDROVÁ a Eva DAŇKOVÁ. Obřízka ?! ve tvaru srdce. In Mezinárodní kongres forenzních věd, Valtice. 2010.
 8. Problematika prohlídky těla zemřelého dítěte
  MATĚJŮ, Eva, Michal ZELENÝ, Svatava DUCHAŇOVÁ a Miroslav HIRT. Problematika prohlídky těla zemřelého dítěte. In 9. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče, Mikulov. 2010.
 9. Fatal case of Rapunzel syndrome in neglected child
  MATĚJŮ, Eva, Svatava DUCHAŇOVÁ, Peter KOVÁČ, Norbert MORAVANSKÝ a Daniel SPITZ. Fatal case of Rapunzel syndrome in neglected child. Forensic Science International, Elsevier, 2009, roč. 190, 00212-6, s. e5-7. ISSN 0379-0738.
 10. Smrt způsobená motorovou pilou-sebevražda, vražda či náhoda?
  MATĚJŮ, Eva, Svatava DUCHAŇOVÁ, Eva DAŇKOVÁ a Karel SCHNELLER. Smrt způsobená motorovou pilou-sebevražda, vražda či náhoda ? In Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství, Mikulov. 2009. ISBN 978-80-7392-106-4.
 11. Dopravní nehoda dvou těhotných v jednom vozidle
  MATĚJŮ, Eva, Jiří KEPÁK a Miroslav ĎATKO. Dopravní nehoda dvou těhotných v jednom vozidle. In II.národní kongres Dopravní úrazy Ostrava 2008. 2008. ISBN 978-80-7392-047-0.
 12. Dopravní úrazy těhotných žen – stálá výzva
  KEPÁK, Jiří a Eva MATĚJŮ. Dopravní úrazy těhotných žen – stálá výzva. In II.Národní kongres Dopravní úrazy Ostrava. 2008. ISBN 978-80-7392-047-0.
 13. Náhlá smrt mladého fotbalisty
  NOVOTNÝ, Jan, Jiří JANČÍK, Eva MATĚJŮ a Karel SCHNELLER. Náhlá smrt mladého fotbalisty. In Dny sportovní medicíny. 2008. ISBN 978-80-7392-046-3.
 14. Náhlá smrt u dospívajícího chlapce
  MATĚJŮ, Eva, Milan VOTAVA, Karel SCHNELLER, Svatava DUCHAŇOVÁ a Jan KRAJSA. Náhlá smrt u dospívajícího chlapce. In 35.Sjezd českých patologů, Brno. 2008. ISBN 978-80-7392-039-5.
 15. Náhlé úmrtí kojence – fibroelastóza endokardu
  DAŇKOVÁ, Eva, Eva MATĚJŮ a Jan KRAJSA. Náhlé úmrtí kojence – fibroelastóza endokardu. In XVI.Ostravské dny forenzních věd, Ostravice. 2008.
 16. Poruchy krevní srážlivosti a myokarditida
  MATĚJŮ, Eva, Jana MUDROVÁ, Svatava DUCHAŇOVÁ a Jarmila KLUSÁKOVÁ. Poruchy krevní srážlivosti a myokarditida. In 35. Sjezd českých patologů, Brno. 2008. ISBN 978-80-7392-039-5.
 17. Soudní lékařství
  HIRT, Miroslav, Michal ZELEN†, Tomáš VOJTÍŠEK, Jan KRAJSA, Andrea BRZOBOHATÁ a Eva MATĚJŮ. Soudní lékařství. Brno: Masarykova Univerzita Právnická fakulta, 2008. 82 s. Edice učebnic PrF MU č. 413. ISBN 978-80-210-4583-5.
 18. Statistický přehled smrtelných dopravních úrazů v Brně a okolí za rok 2007
  ĎATKO, Miroslav a Eva MATĚJŮ. Statistický přehled smrtelných dopravních úrazů v Brně a okolí za rok 2007. In II.národní kongres Dopravní úrazy Ostrava 2008. 2008. ISBN 978-80-7392-047-0.
 19. Trichobezoar – Rapunzelin syndrom
  DUCHAŇOVÁ, Svatava, Eva MATĚJŮ a Jiří ŘEHOLKA. Trichobezoar – Rapunzelin syndrom. In 35.Sjezd českých patologů, Brno. 2008. ISBN 978-80-7392-039-5.
 20. Vrozená vývojová vada či SIDS
  MATĚJŮ, Eva a Martin ŠINDLER. Vrozená vývojová vada či SIDS. In 35.Sjezd českých patologů, Brno. 2008. ISBN 978-80-7392-039-5.

 

 1. Podezřelé úmrtí staršího manželského páru v rodinném domě
  VOJTÍŠEK, Tomáš, Miroslav HIRT, Martin ZEMAN a Eva MATĚJŮ. Podezřelé úmrtí staršího manželského páru v rodinném domě. In XIV. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny, Kouty nad Desnou. 2007.
 2. Podezřelé úmrtí staršího manželského páru v rodinném domě
  VOJTÍŠEK, Tomáš, Miroslav HIRT, Martin ZEMAN a Eva MATĚJŮ. Podezřelé úmrtí staršího manželského páru v rodinném domě. In XIV. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny. 2007.
 3. Retrospektivní studie výskytu SIDS v České republice
  MATĚJŮ, Eva a Peter KOVÁČ. Retrospektivní studie výskytu SIDS v České republice. Pediatria pre prax, Bratislava: Solen , s.r.o., 2006, roč. 2006/7, č. 2. ISSN 1803-5892.
 4. Retrospektivní studie výskytu SIDS v České republice během období 1999-2004
  MATĚJŮ, Eva a Peter KOVÁČ. Retrospektivní studie výskytu SIDS v České republice během období 1999-2004. Pediatrie pro praxi, Olomouc: Solen, s.r.o., 2006, roč. 7/2006, č. 2, s. 109-113. ISSN 1213-0494.
 5. Retrospektivní studie výskytu SIDS v ČR 1999-2004
  MATĚJŮ, Eva, Ivan BOUŠKA a Dana GÖPFERTOVÁ. Retrospektivní studie výskytu SIDS v ČR 1999- 2004. In Studentská vědecká konference 2. LF UK, Praha. 2006.
 6. Rozbor mechanizmu vzniku poranění chodce při střetu s osobním automobilem ve spolupráci soudních lékařů a technického znalce
  MATĚJŮ, Eva, Aleš VÉMOLA, Tomáš VOJTÍŠEK a Martin ZEMAN. Rozbor mechanizmu vzniku poranění chodce při střetu s osobním automobilem ve spolupráci soudních lékařů a technického znalce. In Mezinárodní kongres forenzních věd, Brno. 2006.
 7. History of forensic medicine–the third part. The development and history of forensic medical science in Middle Europe
  HIRT, Miroslav, Peter KOVÁČ a Eva MATĚJŮ. History of forensic medicine–the third part. The development and history of forensic medical science in Middle Europe. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství, Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2005, roč. 50, č. 4, s. 57-60 s. ISSN 1210-7875.
 8. Intoxikace plodu oxidem uhelnatým
  ZELENÝ, Michal, Eva MATĚJŮ, Milan VOTAVA a Martin ŠINDLER. Intoxikace plodu oxidem uhelnatým. In XIII. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny, Kouty nad Desnou. 2005.
 9. SIDS
  MATĚJŮ, Eva a Ivan BOUŠKA. SIDS. In Odborný seminář Pediatrické kliniky FNKV Praha. 2005.
 10. Über eine Möglichkeit der Anwendung der digitalen Bildanalyse in der rechtsmedizinischen Diagnostik.
  BOUŠKA, Ivan, Eva MATĚJŮ a Luděk VAJNER. Über eine Möglichkeit der Anwendung der digitalen Bildanalyse in der rechtsmedizinischen Diagnostik. Berliner Wissenschafts-Verlag: Der Sturz. Berlín, 2005. s. 283-286. ISBN 3-8305-0938-3.
 11. Příspěvek k etiopatogenezi náhlé smrti v dětském věku
  BOUŠKA, Ivan, Přemysl KLÍR a Eva MATĚJŮ. Příspěvek k etiopatogenezi náhlé smrti v dětském věku. In IV. celošt.tný vedecký zjazd súdneho lekarstva s medzinárodnou účasťou, Martin. 2004.
 12. Todesfälle infolge Kindesmisshandlung in den Jahren 1964-2003 in Prag und dem Mittelböhmischen Bezirk
  BOUŠKA, Ivan, Přemysl KLÍR a Eva MATĚJŮ. Todesfälle infolge Kindesmisshandlung in den Jahren 1964-2003 in Prag und dem Mittelböhmischen Bezirk. roč. 14: Rechtsmedizin, 2004. s. 321.
 13. Vakcinace (DiTePe + HIB+ Engerix) a náhlé úmrtí kojence – kazuistika
  MATĚJŮ, Eva a Bouška IVAN. Vakcinace (DiTePe + HIB+ Engerix) a náhlé úmrtí kojence – kazuistika. In Studentská vědecká konference 2. LF UK, Praha. 2004.
 14. Možnosti využití obrazové analýzy v soudnělékařské diagnostice
  BOUŠKA, Ivan, Luděk VAJNER a Eva MATĚJŮ. Možnosti využití obrazové analýzy v soudnělékařské diagnostice. In 44. Májová súdnolekárská konferencia, Bratislava. 2003.
 15. Náhlá úmrtí kojenců v České republice – epidemiologická studie.
  MATĚJŮ, Eva, Dana GÖPFERTOVÁ, Ivan BOUŠKA a Jaroslav ZIKMUND. Náhlá úmrtí kojenců v České republice – epidemiologická studie. In IV. Tatranské súdnolekarské dni, Štrbské Pleso. Poprad, 2003.
 16. Posobenie kyseliny sírovej na ľudskú slezinu
  KOVÁČ, Peter, J. JAKUBOVSK†, M. PALKOVIČ a Eva MATĚJŮ. Posobenie kyseliny sírovej na ĺudskú slezinu. In IV. Tatranské súdnolekarské dni, Poprad. 2003.
 17. Postoj poslucháčov medicíny ku právnym normám
  KOVÁČ, Peter, K. TÓTH, Z. HAVIAROVÁ a Eva MATĚJŮ. Postoj poslucháčov medicíny ku právným normám. In IV. Tatranské súdnolekarské dni, Poprad. 2003.
 18. Recent Status of Sids Investigation in the Czech Republic.
  BOUŠKA, Ivan a Eva MATĚJŮ. Recent Status of Sids Investigation in the Czech Republic. Visegrád/ Maďarsko: Institute of Forensic Medicene Szeged, 2002. s. 102-105.
 19. Syndrom náhlého úmrtí u kojenců
  BOUŠKA, Ivan a Eva MATĚJŮ. Syndrom náhlého úmrtí u kojenců. In Kurz ČLK 23/02 “Kritické stavy u dětí II.”; Praha. 2002.